məhzun

məhzun
sif. <ər.> Hüznlü, həzin, kədərli, qəmli, məlul, dərdli. Hüsaməddin baş endirib durdu, Qətibə isə qara və məhzun baxışlı gözlərini ona tərəf çevirdi. M. S. O.. <Dərviş:> Ruqiyyə məlul və məhzun z. evə getdi. A. D.. Qız məhzun baxışlarını <Aqilin> üzündən çəkmədən yenə də başını yırğaladı. Q. İlkin. Məhzun etmək – kədərləndirmək, qüssələndirmək. Şad ikən bu söz ilə könlümü məhzun etdin. F.. Gülməgində qanlı-qanlı giryələr; Hər müsəlman könlünü məhzun edər. A. S.. Məhzun olmaq – qəmlənmək, kədərlənmək, qüssələnmək. Gördü nazik ayağın ol dilxun; Tutulub könlü, oldu çox məhzun. S. Ə. Ş.. məhzun-məhzun zərf Kədərli-kədərli, həzin-həzin; qüssəli, kədərli. . . Kölgə bu yandan qaçıb, o biri tərəfdə lal-mat durub məhzun- məhzun Nadirin üzünə baxırdı. B. T.. Qızarmış gözlər məhzun-məhzun intizarlı baxışlarla ətrafa nəzər yetirirdi. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • məhzun — ə. dərdli, qəmli, kədərli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məhzunanə — sif. <ər. məhzun və fars. . . . anə> Məhzun, qüssəli, qəmli, kədərli. Məhzunanə baxış. // zərf Məhzun məhzun, hüznlə. Məşədi Heydərəli və onun arvadı Bədirnisə oturublar yan tərəfdə, Nadirquluya məhzunanə baxırlar. M. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məhzunanə — ə. və f. məhzun məhzun, qəmginqəmgin; qəmli, həzin, kədərli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • boyun — is. 1. Başın bədənlə birləşən hissəsi. Yoğun boyun. Əyri boyun. Uzun boyun. Boynundan yapışmaq. 2. Paltarın, boğazı dövrələyən hissəsi. Paltonun boynu. Dik boyun. Köynəyin boynu dardır. 3. Arabaya və kotana qoşulan cüt heyvan (öküz, ya kəl).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşüftə — sif. <fars.> klas. 1. Əhvalı pozulmuş, pərişan, qarışıq. Şikəstə xatirü məhzun, sözü aşüftə, digərgun; Tutub nəqşi rəhiMəcnun, gəzər vəhşi kimi səhra. Nəb.. Qurd dedi: çox çox yanıram halına; Xatirim aşüftədir əhvalına. A. S.. Aşüftə olmaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağrıqara — 1. sif. Kədərli, məhzun, halı pərişan, müsibət üz vermiş. 2. is. zool. Su kənarında yaşayan uzun qıçlı, döşüqara quş. Bağrıqaranın qızardı bağrı; Şahbaz ona varanda doğru. X …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boynuburuq — sif. dan. Məzlum, məhzun, yazıq, fağır; yetim. // zərf Yazıq yazıq, fağır fağır. Gözü yolda boynuburuq qalınca; Ölüm aşiqlərə xoş səadətdi. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bozumtraq — bax bozumtul. Kəndin mərkəzindəki bozumtraq bir minarəni yalayıb gələn gilavar küləyi . . məhzun və mükəddər nəğməsini çalırdı. H. N …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bət-bəniz — is. bax bəniz. Şiddətli ildırımdan Günəş bağırdı. O birilərində də bətbəniz qalmadı. A. Ş.. Üçgünlük dəniz səfəri çoxu gəmiyə minməmiş əsgərdə bət bəniz qoymamışdı. Ə. Ə.. <Pərzad:> Buna bax! Qızın bət bənizi qalmayıb ha! M. C.. Bət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • da — 1. «Daha» sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub «a» uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qaldı? Əhmədi Çekkaş dedi: – Da sağlığın! (Nağıl). 2. (də) 1. Danışan şəxsin məsələyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”